Нова административна сграда на държавно лесничейство гр. Благоевград

Обект: Нова административна сграда на държавно лесничейство гр. Благоевград
Технически показатели
Част от конструкцията и довършителните работи
Разгъната Застроена Площ     3600 м2
Възложител: Държавно лесничейство
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 6 месеца

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни