Многофункционален комплекс гр. Благоевград

Обект: Многофункционален комплекс гр. Благоевград
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      13500 м2
Част: Реконструкция на паментник на културата и ново стройтелство
Възложител: „Универсл строй консулт“  гр. Благоевград
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 24 месееца (2005 – 2007)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни