Търговски център гр. Нижний Новгород Русия

Обект: Търговски център гр. Нижний Новгород Русия
Технически показатели
Ново строителство
Разгъната Застроена Площ      17500 м2
Възложител: Ч.П. „Бантаров“
Гл. изпълнител:  „Унивесал строй“ ООО  Н.Новгород
Срок за изпълнение 18 месеца

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни