База за реадаптация на мечки гр. Белица

Обект: База за реадаптация на мечки гр. Белица
Технически показатели
Ново строителство разположено върху 110000 м2 планинска площ над 1000 м надморска височина.
Възложител: Фондация „ Четири лапи“ - София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 12 месееца (2003 - 2004)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни