Общежитие на АУБ Благоевград I и II етап

Обект: Общежитие на АУБ Благоевград I и II етап
Технически показатели
Ново строителство
Разгъната Застроена Площ      9500 м2
Възложител: АУБ Благоевград
Изпълнител: Консорциум АУБ – Благоевград
Участие на „Универсал строй консулт“ ООД  1/4 СМР, 1/2 алуминиева дограма, 100% дървена дограма
Срок за изпълнение: Блок А и В 6 месеца Бл. С 9 месеца