”Реконструкция хотел “Лонгоз”- блок 1- К.К.Камчия община Аврен”

Обект: ”Реконструкция хотел “Лонгоз”- блок 1- К.К.Камчия  община Аврен”
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      6950 м2
Възложител: СОК „КАМЧИЯ” ЕАД  гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 9 месееца (2008-2009)

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни