новини

     Съгласно чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявяваме решение № БД – ЕО – 07/2021г.

/Изтегли/

 

„ Универсал строй консулт“ ООД за почна „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 6: “Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”

„Универсал строй консулт“ ООД е във фаза довършителни работи на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, УПИ І, КВ. 105 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ – ГР. БЛАГОЕВГРАД