Раплево

Обект: Апартаментен комплекс ПИ 8000002 М.800 м. „Раплево“ гр. Разлог
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ 5600 м2
Клиент: „Три планини” ООД гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД
Срок за изпълнение 10 месееца

 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни