10 етажен блок на ул. „Невзоровьох“ гр. Нижний Новгород Русия

Обект: 10 етажен блок  на ул. „Невзоровьох“ гр. Нижний Новгород Русия
Технически показатели
Ново жилищно строителство  3 секционен блок с 123 апартамента и 13 офиса
Разгъната Застроена Площ      15000 м2
Възложител: НФГ „Губерния“ – Н. Новгород
Гл. изпълнител:  „Унивесал строй“ ООО  Н.Новгород
Срок за изпълнение 23 месеца (2002– 2004)