Асфалтова база „Агромах”, гр.Благоевград

Обект: Асфалтова база „Агромах”, гр.Благоевград
Технически показатели
Ново строителство
Разгъната Застроена Площ      3200 м2
Възложител: „Агромах”ЕООД, гр.Благоевград
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 6 месеца (2008 - 2009)