Жилищна сграда за сезонно обитаване в поземлен имот : № 021009

Обект: Жилищна сграда за сезонно обитаване в поземлен имот : № 021009
Местност “Кошерината” гр. Банско
Технически показатели
Разгъната Застроена Площ      3990,53 м2
Клиент: „Орфеас” ООД гр. София
Изпълнител: „Универсал строй консулт” ООД гр. Благоевград
Срок за изпълнение 15 месееца (2007- 2008)